Đồng bộ sản phẩm Woocommerce lên Google Shopping

Để đồng bộ sản phẩm WooCommerce của bạn lên Google Shopping, bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Đăng ký tài khoản Merchant Center của Google và liên kết nó với tài khoản Google Ads của bạn.
  • Tạo một nguồn sản phẩm trong Merchant Center của bạn và cung cấp thông tin về trang web của bạn và các sản phẩm của bạn.
  • Tạo và tải lên tệp dữ liệu sản phẩm của bạn vào nguồn sản phẩm. Bạn có thể sử dụng các plugin hoặc tiện ích của WooCommerce để tạo tệp dữ liệu, hoặc tạo thủ công tệp CSV.
  • Sau khi tải lên tệp dữ liệu sản phẩm, bạn cần xác minh và duyệt các sản phẩm của mình trước khi chúng xuất hiện trên Google Shopping.
  • Sau khi sản phẩm của bạn đã được duyệt, bạn có thể theo dõi hiệu quả quảng cáo của mình bằng cách sử dụng Google Ads và Merchant Center.

Plugin đồng bộ tự động lên Google Shopping

Để giúp bạn công việc đồng bộ sản phẩm WooCommerce một cách dễ dàng, chúng tôi đã đóng gói thành plugin WordPress. Thực hiện công việc đồng bộ thật dễ dàng và tự động hóa.

Code
Ngôn ngữ: PHP

Framework: WordPress