Tool Report Youtube – phần mềm Report Youtube

Mô tả
Tool cho phép báo cáo vi phạm như phát hiện người khác reup và report đến google để họ khóa kênh của người dùng đã ăn cắp hoặc nhái video của chủ sở hữu.

Tool này là một phần của hệ thống quản lý bản quyền hoặc các dịch vụ bảo vệ nội dung trực tuyến. Nó cung cấp các tính năng để phát hiện vi phạm bản quyền và đưa ra báo cáo cho nhà cung cấp dịch vụ như Google, YouTube hoặc Facebook để họ có thể xử lý vi phạm này.

Các tính năng của tool bao gồm:

 • Theo dõi nội dung trên mạng xã hội và các trang web khác để phát hiện vi phạm bản quyền.
 • Xác định chủ sở hữu bản quyền và thông tin liên lạc của họ.
 • Tự động tạo báo cáo vi phạm và gửi đến nhà cung cấp dịch vụ.
 • Theo dõi quá trình xử lý báo cáo vi phạm và thông báo lại cho người dùng.

Những tính năng này giúp giảm thiểu thời gian và công sức cần thiết để tìm và báo cáo vi phạm bản quyền. Nó cũng giúp đảm bảo rằng các nội dung vi phạm được xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Chi tiết:

 • Tool chạy device ngầm
 • Mỗi device gắn 1 proxy, hết proxy thì quay vòng. proxy cho nhập dạng list hoặc port. hiện thị & thống kê device nào đang cho dùng cho proxy nào. cấp cho 10,000 device.
 • Khi chạy thì ưu tiên chạy các device khác nhau, hết device thì mới quay về dùng lại device cũ (vì 1 device ko nên report nhiều trong thời gian ngắn)
 • Tool cho nhập list gmail và 1 kênh để báo cáo. mỗi lần report thì tập trung report 1 kênh đó
 • Quản lý gmail login tự động & lưu cookie.
 • Quy trình report : ultraview lại
  • Check xem gmail đó tạo kênh youtube chưa, chưa thì tạo rồi mới report
  • Khi thực hiện report mà bước nào ko dc thì thống kê, show luôn lý do log ko dc, thống kê là thất bại, còn mail nào report thành công thì thống kê thành công

Ngôn ngữ
Nodejs, Puppeteer, Selenium