Dự án U2uwallet: Ứng dụng di động tự động hóa Crypto Faucet

Mô tả dự án

Xây dựng ứng dụng/tool điều khiển U2U Wallet trên điện thoại di động Android để tự động hóa quá trình yêu cầu Crypto Faucet. Dự án bao gồm tạo 100-200 ví, sau đó thực hiện yêu cầu gửi tiền cho từng ví một cho đến khi hoàn thành và lặp lại quá trình này.

Chi tiết

Sao chép địa chỉ của mỗi ví từ menu Settings > HD Wallet trong U2U Wallet, sau đó quay lại màn hình chính, nhập địa chỉ vào ô nhập liệu “U2U Faucet” và nhấn nút Faucet.

Tải app U2u wallet https://play.google.com/store/apps/details?id=org.u2u.wallet&hl=vi&pli=1

Code
Framework: appium
Language: nodejs

Bạn muốn đặt tool này hoặc tùy chỉnh thêm xin liên hệ với chúng tôi.

Demo: