Hệ thống tự động Chat Zalo & gửi tin nhắn cho khách hàng tiềm năng

Hệ thống gửi tin nhắn tự động cho khách hàng tiềm năng: Tiếp cận và tương tác hiệu quả với khách hàng tiềm năng thông qua công nghệ tự động. Hệ thống này sẽ tự động gửi tin nhắn hoặc email đến khách hàng tiềm năng dựa trên các bộ lọc, bao gồm các thông tin khách hàng cung cấp trên trang web hoặc các nền tảng truyền thông xã hội.