Tool reup Youtube Tiktok

Mô tả:

Chúng tôi cung cấp một công cụ trên VPS Windows 10 cho phép tự động tải video lên TikTok và YouTube theo lịch trình được đặt trước, với khả năng chạy đa luồng. Để đảm bảo cho quá trình tải lên được thuận tiện và chính xác, chúng tôi cung cấp hơn 100.000 trình duyệt có dấu vân tay khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Proxy static để tải lên video một cách an toàn và hiệu quả.

Framework:

Nodejs, puppeteer, selenium.