Tự động Click Adsense: Giải pháp tăng cường doanh thu cho website của bạn

Mô tả
Hệ thống Tự động Click Adsense của chúng tôi là một giải pháp đột phá, với hàng nghìn trình duyệt giả lập và sử dụng proxy dân cư, giúp tự động truy cập vào website của bạn giống như một người dùng thật và tự động click vào quảng cáo trên các website của bạn đã bật Adsense.

Ưu điểm

Chủ động traffic vào website và tự click được adsense theo ý muốn

Nhược điểm

Cần chi phí thuê proxy dân cư.

Code
Ngôn ngữ: nodejs
Other: chromium

Files

Liên hệ để sở hữu hệ thống tự động click adsense – chủ động doanh thu của bạn