Tự động đánh thẻ trong Pancake cho nhân viên tư vấn

Mô tả:

Bạn đang làm nhân viên tư vấn sử dụng pancake cho Facebook. Để đảm bảo bạn là người đầu tiên được tư vấn khi có khách hàng chat mới, bạn cần sử dụng một công cụ hoạt động tự động trên trình duyệt để theo dõi. Công cụ này sẽ tự động đánh thẻ tài khoản của bạn khi có người chat mới.

Code

Language: javascript, html, css

Code dạng chrome extension chạy trên trình duyệt chrome/edge/coccoc.