Tự động hóa Search và lưu kết quả sử dụng EmEditor

Mô tả dự án

Một tệp các từ khóa cần tìm kiếm trong file .txt . Và Lưu kết quả tìm được thấy trong trình soạn thảo EmEditor ra một file có tên “$tu_khoa.txt”

Giới thiệu:

EmEditor là trình soạn thảo văn bản đa năng, lập trình viên dùng để viết code – tìm kiếm..và xuất kết quả linh hoạt theo ý muốn..

Bên cạnh đó, EmEditor có hỗ trợ Macro Script hỗ trợ người dùng thêm tác vụ tự động hóa.

Code

Language: Autoit, Macro, Nodejs

Files

Liên hệ để đặt viết tool theo yêu cầu.