Phần mềm CriticalCSS (Tối ưu Google PageSpeed 100)

WP2Speed là giải pháp gồm Plugin + Phần mềm CriticalCSS tối ưu tốc độ Google PageSpeed Insights. Sử dụng nó để tăng tốc website WordPress của bạn, cải thiện thứ hạng SEO và giảm giá thầu Google Ads.

Hỗ trợ:

  • Tốc Độ Load Nhanh
  • Pagespeed Insights (90-100)
  • Mobile Friendly (Thân thiện di động)
  • Trải Nghiệm Người Dùng Đạt
  • Thứ Hạng SEO Cải Thiện
  • Tối Ưu Quảng Cáo Google

Tải phần mềm : https://tailieu.wp2speed.com/helps/2.-tao-css-toi-uu
Trang chủ : https://wp2speed.com/