Tool SEO : Lấy pass để tải file

Mô tả:
Bạn upload file cho người dùng tải lên google drive. Trước khi bạn chia sẻ file cho người dùng , yêu cầu họ thực hiện một nhiệm vụ để tăng SEO cho website của bạn bằng cách: Search từ khóa google & truy cập vào website của bạn.

Demo:
Tải game sudoku.rar

Bạn sẽ thấy 1 file sudoku.rar được tải về máy tính. Mở tệp nén có 2 file:

Mở file:

  • GET-PASSWORD để lấy mật khẩu tải file.
  • START-DOWNLOAD.0 để tải game sudoku với mật khẩu lấy ở bước trên.

Ví dụ Đây là nhiệm vụ
https://docs.google.com/document/d/1GRR5_vnE9ltdu8jt864wG5645L804CQdigzFpDmy44I/edit

Code