Hệ thống tạo mã giảm giá cho đại lý

Mô tả dự án:

Trang quản lý đăng nhập và tạo mã giảm giá dành cho đại lý. Đại lý có thể đăng nhập vào hệ thống và tạo các mã giảm giá đặc biệt để cung cấp cho khách hàng mua hàng. Khách hàng có thể nhập mã giảm giá này trên trang thanh toán của website để được hưởng ưu đãi giá đặc biệt. Hệ thống này giúp đại lý quản lý mã giảm giá một cách dễ dàng và hiệu quả, đồng thời mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho khách hàng.

Demo:

https://bck-agent.haibasoft.com/

Đại lý có thể đăng nhập dùng tài khoản google.

Demo Trang thanh toán:
https://bck-pay.haibasoft.com/order

Áp dụng công nghệ tự động sử lý đơn hàng khi khách hàng chuyển khoản ngân hàng như VCB,MOMO,Viettelpay..